Jogi nyilatkozat
1. A https://helgatoth.hu / internet címeken elérhető webáruházat a Paray-Tóth Helga egyéni vállalkozó
név: Paray-Tóth Helga
Nyilvántartási szám: 50865079 – Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 67859849-1-43
Székhely: 1191 Budapest, Kazinczy utca 20 5/17
E-mail cím: info@helgatoth.hu
Webhely: https://helgatoth.hu / (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

Jelen webhelyen a Szolgáltató szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatban információkat ismerhet meg.
A jelen webhely és az azt alkotó weboldalak (a továbbiakban: együttesen webhely) megtekintésével és
használatával Ön kötelezőnek fogadja el a webhelyen közzétett szabályzatok, tájékoztatók, általános
szerződési és felhasználói feltételek tartalmát. Szolgáltató ezeket bármikor módosíthatja, mely
módosításokat, illetve az új szabályzatokat, tájékoztatókat, valamint általános szerződési és felhasználói
feltételeket ezen a webhelyen teszi majd közzé.
Ezen a webhelyen a Szolgáltató az információkat tájékoztatási céllal helyezte el, így azok tanácsadásnak
nem minősülnek. Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, hogy a közzétett adatok a
valósággal egyezzenek, azonban a webhelyről származó információkból közvetlenül jogok és
kötelezettségek nem származtathatók.
Szolgáltató a felelősséget csak a megerősített információk vonatkozásában vállalja, azonban kizárja a
webhely, valamint a hardver és a szoftver működési hibájára, illetéktelen módosítására visszavezethető,
továbbá vírus következtében megváltozott vagy megváltoztatott adatok esetében.
2. Szerzői jogok, iparjogvédelem
A webhelyen megtalálható szerzői tartalmak – beleértve, de nem kizárólagosan, többek között a
szövegeket, kialakítást, szoftvereket, képanyagot, ábrákat, hanganyagot, audiovizuális anyagot,
felvételeket, forráskódot és tartalmat – a Szolgáltató tulajdonát képezik.
Az itt megtalálható szerzői tartalmak és kizárólagos engedély alapján használt tartalmak Magyarország
szerzői jogi törvényei, valamint a nemzetközi szerzői jogi törvények védelme alatt állnak. A tartalmak
vagy azok részleteinek módosítása, másolása, sokszorosítása, újbóli közzététele, feltöltése, letöltése,
postai vagy egyéb továbbítása, hozzáférhetővé tétele, a nyilvánosság számára megtekinthetővé tétele, más
anyagok létrehozásához való felhasználása, a rá mutató linkek létrehozása, átadása, értékesítése, illetve
más közcélú vagy kereskedelmi célra történő felhasználása csak Szolgáltató kifejezett írásos engedélyével
történhet.
Szolgáltató kifejezett írásos engedélye nélkül tilos a webhelyen megtalálható védjegyek és szolgáltatási
márkajelek módosítása, másolása, sokszorosítása, újbóli közzététele, feltöltése, letöltése, postai vagy
egyéb továbbítása, hozzáférhetővé tétele, továbbá tilos a nyilvánosság számára megtekinthetővé tenni,
valamint más anyagok létrehozásához való felhasználása, értékesítése, illetve más közcélú vagy
kereskedelmi célra történő felhasználása.
Részben más megítélés alá esnek szabad felhasználási célú, nyílt forrásból jogtiszta úton beszerzett
tartalmak és Szolgáltató partnereitől származó külön szerződés alapján megjelenített tartalmak. Ezek
tekintetében a szerzői és iparjogvédelem nem Szolgáltatót illeti meg (hanem a tartalmak tulajdonosát),
ugyanakkor az ilyen tartalmak jelen webhelyről a jogosult és a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye
nélkül történő letöltése vagy bármilyen felhasználása szintén jogsértő.
3. Információk és anyagok felhasználása
A webhely kizárólag tájékoztatási céllal készült, és nem minősül semmilyen tanácsadásnak. A webhely

tartalma, beleértve az ott megtalálható feltételeket és leírásokat, előzetes értesítés nélkül módosulhat.
Szigorúan tilos a webhely engedély nélküli felhasználása, valamint a webhelyhez kapcsolódó jelszavak és
információk nem rendeltetésszerű felhasználása.
A webhelyen bemutatott termékek és szolgáltatások nem feltétlenül állnak rendelkezésre a világ minden
pontján. A szolgáltatások igénybevételére való jogosultság meghatározása a Szolgáltató kizárólagos
hatásköre.
A webhelyen megtalálható információk, termékek és szolgáltatások kapcsán Szolgáltató felhívja a
felhasználók figyelmét arra, hogy egyes információk, termékek, szolgáltatások vagy anyagok
felhasználását bizonyos országok törvényei tilthatják vagy korlátozhatják, ennek figyelembevétele a
felhasználó kötelessége.
4. Más oldalakra mutató linkek Szolgáltató elhelyezhet a webhelyen harmadik felek által működtetett
weboldalakra mutató linkeket és hivatkozásokat, melyeket a felhasználók tetszés szerint használhatnak.
Szolgáltató nem ellenőrzi ezeket a weboldalakat, és nem felelős a tartalmukért.
A linkek elhelyezése nem minősül a külső weboldalon található nézetek, ötletek, áruk, termékek,
információk vagy szolgáltatások támogatásának vagy ajánlásának a Szolgáltató részéről. A felhasználó és
a linkben szereplő weboldal közötti jogviszony, beleértve az ott kínált áruk, termékek és szolgáltatások
kifizetését és leszállítását, kizárólag a Felhasználó és az adott weboldal üzemeltetője közötti kapcsolaton
alapul.
Szolgáltató nincs befolyással a linkekben szereplő külső weboldalakra, és nem felelős a külső
weboldalak megtekintésével, használatával vagy használatuk meghiúsulásával, illetve az ott kínált
tartalmakkal, áruval, termékekkel és szolgáltatásokkal összefüggő következményekért.
5. A https://www.helgatoth.hu / webhelyekre mutató linkek Más webhelyeken a https://www.helgatoth.hu
/ webhelyekre mutató linket elhelyezni csak Szolgáltató írásos engedélyével megengedett.
A weboldalra vezető linkek elhelyezése nem okozhat kárt a Szolgáltató, vagy oldalainak hírnevében.
Szolgáltató fenntartja a jogot az engedélyezett linkek megszüntetésére bármilyen előzetes értesítés nélkül,
ha megítélése szerint a link valamilyen kárt okoz a Szolgáltató vagy oldalainak hírnevében,
működésében.
6. Tartalom eltávolítása Szolgáltató fenntartja a jogot az oldalon található összes tartalom előzetes
bejelentés és indokolás nélkül történő eltávolítására.
2021.04.01.

Tóth Helga egyéni vállalkozó